"Smrť Západu"

Prítomnosť moslimov v dejinách Európy je dôležitou súčasťou zložitého a mnohotvárneho civilizačného procesu. V súčasnosti sa tento proces začína viditeľne vyostrovať a prítomnosť moslimov v západnej kultúre začína byť osobnejšie a aktívnejšie vnímaný. V súčasnosti začína omnoho silnejší proces spoznávania negatívnych prienikov islamskej civilizácie do tej európskej, ako to bolo…

Čítať viac

Negatívne javy súčasnej spoločnosti #1 Terorizmus

Terorizmus ako produkt globálnej doby je jedným z najväčších problémov súčasnosti. Problémom teroru, terorizmu je i jeho samotná definícia ktorá v mnoho ohľadoch nie je úplne presne sformulovaná a každá organizácia, alebo štát, no i jedinec si ju môže vyložiť inak. V tomto článku sa vám pokúsim  priblížiť veľmi širokospektrálne…

Čítať viac