"Smrť Západu"

Prítomnosť moslimov v dejinách Európy je dôležitou súčasťou zložitého a mnohotvárneho civilizačného procesu. V súčasnosti sa tento proces začína viditeľne vyostrovať a prítomnosť moslimov v západnej kultúre začína byť osobnejšie a aktívnejšie vnímaný. V súčasnosti začína omnoho silnejší proces spoznávania negatívnych prienikov islamskej civilizácie do tej európskej, ako to bolo…

Čítať viac

Minimalistické fotografie Európy

To, že menej je niekedy viac si pošepkávali ešte naše prastaré mamy a tento fotograf to jednoznačne zobral z toho správneho konca. Christian Richter  je mladý fotograf pôsobiaci v Nemecku, ktorý sa venuje prevažne výtvarnému umeniu a fotografovaniu krajiny od roku 2011. Ako sám povedal, miluje fotografovanie pomocou dlhých expozícií…

Čítať viac