Prítomnosť moslimov v dejinách Európy je dôležitou súčasťou zložitého a mnohotvárneho civilizačného procesu. V súčasnosti sa tento proces začína viditeľne vyostrovať a prítomnosť moslimov v západnej kultúre začína byť osobnejšie a aktívnejšie vnímaný. V súčasnosti začína omnoho silnejší proces spoznávania negatívnych prienikov islamskej civilizácie do tej európskej, ako to bolo…

Čítať viac