Hlavným dôvodom vzniku československých légii, bolo rozladenie národnostnej politiky cisárskej moci vo Viedni. Dôvody tejto krízy boli viaceré. Určite medzi ne patrí aj vznik prvej svetovej vojny, ale aj hospodárska kríza a strach o budúcnosť českého a slovenského národa. Existovala tu značná neochota ísť bojovať za Rakúsko-Uhorskú monarchiu, za cisára…

Čítať viac