OZ Proti korupcii je pomerne mladým subjektom so sídlom v Žiline a jednou z mnoha organizácií, ktoré sa zaujímajú o korupciu na Slovensku. Má štyroch zakladajúcich členov. Garantom projektu sa stala pani Iveta Radičová. Zakladajúci členovia občianskeho združenia sa v minulosti každý odlišným spôsobom stretli s korupciu v našom štáte.…

Čítať viac