OZ Proti korupcii je pomerne mladým subjektom so sídlom v Žiline a jednou z mnoha organizácií, ktoré sa zaujímajú o korupciu na Slovensku. Má štyroch zakladajúcich členov. Garantom projektu sa stala pani Iveta Radičová. Zakladajúci členovia občianskeho združenia sa v minulosti každý odlišným spôsobom stretli s korupciu v našom štáte. Pri práci novinárky ktorá analyzuje korupčné prípady alebo ako regionálni politici, ktorí poukazovali na netransparentnosť, ale aj v úlohe agenta – provokatéra, ktorý ohlásil korupčné správanie úradníka.

Na otázky nám odpovedala predsedníčka OZ Vanda Tuchyňová a podpredseda OZ Ľubomír Bechný.

*Kedy a prečo ste sa rozhodli založiť občianske združenie Proti korupcii ? *

Dva a pol roka dozadu. Stretli sme sa ľudia, ktorí sa zaujímajú o verejný život. Mali sem jeden spoločný cieľ. Hnevala nás jedna vec –  vieme o veciach ale nedoťahujú sa do konca.

Naplnili sa očakávania s ktorými ste išli do tohto projektu ?

Je to ťažký boj. Je to beh na dlhé trate. Máme za sebou malé úspechy. Išli sme do toho s vierou a nádejou, že môžeme niečo zmeniť. Ak by sme nemali vieru, tak to nerobíme.

Sú nejaké prípady korupcie, na ktoré ste poukázali a podarilo sa ich vyriešiť ?

Máme za sebou tému Čičmany – rekonštrukcia strechy Radenovho domu a tam sa nám nepodarilo veci dotiahnuť v procesnom smere, policajnej a súdnej stránke ale získali sme znalecký posudok, ktorý potvrdil naše veľmi silné podozrenie. V podstate sme zorganizovali záverečnú konferenciu kde sme zvolali všetky strany, odborníkov a tam sme nejakým spôsobom zosumarizovali to, na čom sme pracovali dva a pol roka. Samotná konferencia potvrdila naše samotné závery. Môžeme ju “de facto” považovať za úspešnú, aj keď nie je nikto postihnutý. Pri tejto kauze išlo o to, že je tam nekvalitný šindeľ priamo na kultúrnej pamiatke. Vyfakturovaný je však šindeľ oveľa väčšej kvality a za vyššiu sumu. Konsekvencia neexistuje, ale to, že sa nám podarilo zhromaždiť odborníkov ktorí potvrdili ten stav, považujeme za úspech.

V septembri ste spustili projekt VolbyOpen, kde sa môžu zaregistrovať kandidáti na primátorov, starostov a poslancov v komunálnych voľbách a zverejniť financovanie svojej volebnej kampane. Vyvolalo to však len veľmi malý záujem zo strany samotných kandidátov. V čom vidíte problém ?

Mnohí nechcú, aby sme videli do ich kariet. Politici nechcú zverejňovať aké majú financovanie. Potom je tu reálny dôvod, že sponzori nechcú byť viditeľní – čo sa dá pochopiť do určitej miery. Musíme počítať aj s tým, že niektorí majú aj čisté úmysly. Nemajú dôvod klamať alebo niečo tajiť. V mnohých prípadoch kandidát robí veci čisto, ale sponzori mu nedali súhlas na zverejnenie financovania. Podľa mňa najčastejší dôvod je, že vidíme aké sú silné kampane a zatiaľ sa nám daní kandidáti na primátora neozvali a nevyplnili údaje.

Každý jeden kandidát dostal upozornenie alebo boli špeciálne oslovení a zareagovali len v niektorých mestách – v Žiline nezareagoval nikto. Taktiež si myslíme, že sponzori sa boja podozrenia. Keď dáte peniaze detskému domovu tak je to cnosť ale keď politickej strane, ľudia to berú ako „on si chce prilepšiť“ a preto je to dosť zložité. Nemusí tam byť vôbec zlý motív sponzora ale môže sa báť, že mu to poškodí meno. Chceme v tomto projekte pokračovať. Budeme po voľbách vyhodnocovať a budeme žiadať od úspešných kandidátov zverejnenie financovania. Podľa nás by to malo byť aj v zákone, ako základná súčasť volieb.

Ktoré z opatrení súčasnej vlády v boji proti korupcii považujete za najefektívnejšie ?

Momentálne nás nič nenapadá, ak sa jedná o túto vládu. Vieme, že za vlády Ivety Radičovej sa presadil návrh zákona, ktorý funguje doteraz –* zverejňovanie zmlúv*. Kým nie je zmluva zverejnená, neuvedie sa do platnosti. Bol to úžasný pokrok, dnes už je skôr snaha oklieštiť to. OĽANO prišli s komplexným protikorupčným zákonom ale bohužiaľ nebol prijatý. Obsahoval právnu aj finančnú ochranu pre ohlasovateľov korupcie.Úprimne, priznáme sa, že nevidíme žiadnu snahu súčasnej vlády čeliť korupcii ale skôr naopak.

V čom vidíte príčinu toho, že na Slovensku sa stala korupcia v spoločnosti akceptovanou?

Je to postkomunistický vývoj. My si to už musíme jednoducho odžiť. Podľa môjho názoru si to ešte ďalšie dve generácie si to budú musieť vytrpieť. Tu nepomôže nič iné len rozprávať o tom, informovať a vzdelávať mladých ľudí. Pomôže to viac, ako ochota naháňať “gorily”. Pretože ochota naháňať gorily tu nie je. Musí prísť zmena myslenia, keďže ľudia sú stotožnení s tým, že tu tá korupcia je. Musí tu byť silná občianska vlna. Pokiaľ bude politik vedieť, že ho občan už viac nezvolí, pokiaľ bude klamať, tak sa to zmení. Ale keď politik vidí, že nám to je jedno tak potom sa to nezmení. Vidím šancu jedine v zmene myslenia. Vo všetkých postkomunistických krajinách je to podobné s výnimkou NDR, kde dosadili sudcov zo západného Nemecka a podarilo sa im eliminovať skorumpovaných komunistických sudcov. Podobný návrh chcel presadiť u nás Daniel Lipšic ktorý chcel, aby sem prišli sudcovia zo Švédska ale to bol utopistický návrh.

Prečo sa na Slovensku nedarí vyriešiť veľké kauzy, ako je napr. Gorila ?

Nie je politická vôľa. A nie je ani vôľa občianska. Ľudia síce vyšli do ulíc ale bolo to len krátkodobé vzplanutie, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom eliminovať. Pokiaľ ide o verejné financie, ľudia sa nezaujímajú. Začnú sa zaujímať až keď sa ich to osobne dotýka.

V čom spočíva dôležitosť tretieho sektora ako jedného z aktérov verejnej politiky popri politických stranách, masmédiách či štátnom aparáte ?

Tretí sektor vypĺňa medzeru tam, kde štátne orgány nefungujú. Je to taká prirodzená opozícia, ktorá sa snaží poukazovať na chyby štátu. Je to veľká pridaná hodnota demokracie. Preto  sa napríklad v Rusku snaží Putin eliminovať tretí sektor. V podstate aj Róbertovi Ficovi by sa ľahšie dýchalo, keby tu neboli mimovládne organizácie, ktoré mu pozerajú na prsty. Preto je tu aj snaha obmedziť financovanie mimovládnych organizácii, kde sa už nebudú môcť darovať z daní 2% ale len 1%.

Aké projekty chystáte do budúcnosti ?

Robíme pravidelné diskusie aj v spolupráci s ďalšími OZ. Okrem toho, chceli by sme v budúcom roku opäť zorganizovať protikorupčný festival v súvislosti s ktorým sme oslovili pána prezidenta Andreja Kisku. Jeho účasť sa javí pozitívne.