KGB bola tajná služba, ktorá pôsobila na území bývalého ZSSR. Skratka KGB (Komitet Gosudarstvennoj Bezopastnosti) znamenala v preklade výbor pre štátnu bezpečnosť. Táto tajná služba vznikla 13. marca 1954 a pod týmto názvom fungovala až do rozpadu sovietskeho zväzu. Jej predchodcami v sovietskom zveze bola tajná polícia ČEKA a neskôr…

Čítať viac