Tá najhoršia časť týždňa, pondelkové zvonenie budíka! Občas už nepríjemný pocit nedeľu večer. Kiež by bol zas víkend. :/ Asi nebudem jediný, čo pondelkové rána prežíva so smrteľným utrpením. To náročné vstávanie a rekapitulácia čo na mňa v podobne piatich dní čaká. Je to všetko "klasická" depka... alebo snáď nie?

V dvoch lekárskych štúdiách skúmali príčiny smrti a ich priebeh počas týždňa. V japonskom výskume sa pozreli na vývoj miery samovrážd v priebehu dní v týždni a u maďarskom to bol počet infarktov. Podľa dát z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bol počet samovrážd v roku 2009 v krajinách ako Južná Kórea, Rusko, Maďarsko a hlavne Japonsku najvyšší na celkom svete a väčšina japonských mužov si skutočne vzala život v pondelok. V priebehu ďalších dní v týždni pravdepodobnosť klesla a v sobotu bola najnižšia. Rovnako to je s infarktom v priebehu týždňa, kde najvyššie riziko je v pondelok a následne v priebehu ďalších dní klesá. Za následok to môže mať hlavne stres, ktorý prichádza po voľných víkendových dňoch. Taktiež by začiatok týždňa mohol zosilovať pocit osobnej slabosti či izolácie.

Na záver už len to, že asi sa nájdu aj lepšie dôvody na skákanie z mosta (napr.) ako pondelok, i keď asi všetci vieme, aké sú pondelky ťažké, stresujúce a nekonečné. Tie moje pre inšpiráciu zvládam, uvedomením si, že všetko má svoj koniec. I to pondelkové utrpenie a ten piatok musí znova prísť! :)