Vysoko rýchlostná kamera a explózie, to sú neoddeliteľné súčasti Slow Mo Lab Youtube kanálu. Dnes tu máme pre vás explóziu pomaranča.