V Čínskej provincií Tibet, leží mesto Delingha. V jeho blízkosti sa nachádza slané jazero Toson. 40 metrov od jeho brehov sa týči hora Baigong zložená prevažne z bieleho vápenca a ílovitej zeminy. Veľmi strmý svah stúpa do výšky 200 metrov nad jazero. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby hora neukrývala podivuhodné záhady o ktorých sa môžte dozvedieť viac v tomto článku.V neobvykle rovnom svahu sa nachádzajú tri jaskyne. Sú od seba približne rovnako vzdialené a majú niekoľkometrový priemer. Majú jasne trojuholníkový profil a nepodobajú sa na žiaden, eróziou vytvorený jaskynný systém. Skôr budia dojem umelo vytvorených jaskýň. Dve sú zavalené a silne erodované. Prostredná, najzachovalejšia jaskyňa je šesť metrov dlhá a na jej konci sa nachádza železná rúra s priemerom 40 centimetrov. Smeruje skrz horu Baigong z hora na dol a jej dĺžka sa odhaduje na desiatky metrov, ak nie stovky. Všetky tieto jaskyne obsahujú ďalších 30 rúrok, zapustených do skál s priemerom okolo 2 až 4,5 cm. Nespočetné množstvo silne skorodovaných, podobných železných objektov sa nachádza od svahu hory až po brehy jazera Toson, voľne sa nachádzajú medzi kamením a pieskom. Dajú sa pozorovať aj pod hladinou vody jazera. Mnohé z nich sú nezvyčajne pokrútené a majú rôznu dĺžku od drobných úlomkov až po 30 centimetrové rúrky. Nejaké úlomky rúrok sa dajú nájsť až 1000 metrov od jaskýň.

Zdroj: http://betterthanufos.blogspot.sk

Miesto vyvoláva u mnohých návštevníkov naozaj zmiešane pocity. Nikto nedokáže odpovedať na vlastné v tej chvíli kladené otázky. Mnohý toto miesto označia za umelo vytvorený ľudmi, ba dokonca mimozemského pôvodu. Na miesto bolo vyslaných niekoľko expedícií a archeologických výprav. Veda o archeológií tu ľudské pozostatky vážne objavila, rôzne kamenné nástroje, oštepy, hroty staré viac ako 3000 rokou. Podla vedcov títo praveký ľudia nemali prostriedky aby vytvorili takýto komplex. A vylúčila aj Teóriu o fosilizovaných papradí. Geologicky prieskum oblasti odhalil v skutku ohromné fakty. Záhadne železné rúrky podrobili chemickej a fyzikálnej analýze. Rúrky sú zložene zväčša zo železa a rôznych iných kovov. Čo je však zarážajúce je že, obsahujú 7 až 9 percent pre ľudstvo zatiaľ neznámych zlúčenín. Taktiež niektoré vzorky obsahujú oxid vápenatý a kremičitý, tieto látky sú není pôvodné vznikli koróziou rúrok v ílovitom a piesčitom prostredí, dokazuje to nesmierne vysoký vek objektov. Spolu s analýzou polo-rozpadu častíc sa skonštatoval približný vek 150 000 rokou. Zistilo sa aj že, rúrky vyžarujú až 50 krát väčšiu rádioaktivitu než u normálnej hornine. Celé prostredie je 10 krát rádioaktívnejšie ako je bežné. Voda slaného jazera Toson obsahuje rozpustené lítium. Lítium sa používa ako chladiaci prvok niektorých jadrových elektrárni a aj ako tesniaci prvok v chladiacich systémoch. Tieto neuveriteľné objavy vyvolal vznik rôznych teórií. Na mieste mohla byť prehistorická jadrová elektráreň a komplex slúžil ako chladiace zariadenie, alebo odpaľovacia rampa pre mimozemské lode. Tento záhadný komplex podľa všetkého nie je prírodného pôvodu, ba vylučuje sa aj ľudská činnosť. Mnoho skutočností je doposiaľ neobjasnených.

Zdroj: http://betterthanufos.blogspot.sk

Zdroj: betterthanufos.blogspot.sk